Gdy myślę 'góry' , z czeluści mojej wyobraźni od razu wyłania się obraz niezmąconej niczym ... [...]