Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na stronie internetowej (blogu) Życie Me - https://www.zycie.me zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych, obowiązującymi od 25.05.2018 (RODO).
Administratorem strony jest Karolina Franieczek
Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem k_franieczek [małpa] o2.pl

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć.
1. Administrator - Karolina Franieczek
2. Blog/Strona - Strona internetowa działająca na platformie Blogger, pod adresem https://www.zycie.me
3. Użytkownik - każdy podmiot korzystający (czytający, przeglądający, komentujący, etc.) ze strony
4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2 Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem funkcjonującego na stronie systemu komentarzy Disqus.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazywane Administratorowi w systemie komentarzy przetwarzane są wyłącznie w celu komentowania artykułu i nie są wykorzystywane w innych celach. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z systemu komentarzy dostępnego na Stronie/Blogu.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Dane osobowe chronione są z należytą starannością przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.

§3 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, Pixel Facebooka, cookies Disqusa, cookies YouTube (embedowane filmy na stronie), cookies wtyczki społecznościowej, cookies sieci afiliacyjnych.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 

§4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
1. Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony - polityka prywatności
2. Widget społecznościwy i piksel konwersji Facebooka - polityka prywatności
3. System komentarzy Disqus - polityka prywatności
4. Widget społecznościowy Instagram - polityka prywatności

§5 Logi serwera

1. Korzy­sta­nie ze Stro­ny wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym prze­cho­wy­wa­na jest Stro­na.
2.  Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony/Bloga i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, służący do administrowania Stroną/Blogiem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

OSTATNIE

ARCHIWUM